White Golden Teacher Mushroom Spores

229,98 kr

Buy White Golden Teacher Mushroom Spore Syringe

White Golden Teacher-svamp är en mycket potent stam som utvecklats genom en korsning av den klassiska Golden Teacher-svampen och Albino Penis Envy Mushroom.